Op de vergadering van 17 november verwijderden we snel een groot aantal namen uit ons “ledenbestand”. Om te voorkomen dat we misschien al te overhaast namen geschrapt hebben, heb ik de geschrapten voorlopig bewaard in een aparte lijst.

Hieronder vind je drie lijsten:

  1. Een lijst met de Geshaalopers die er na onze schrappingen van 17 november overblijven.
  2. Een lijst met de geschrapte adressen, de “ex-geshaalopers”
  3. Volledigheidshalve een lijst met de helpers, die vermoedelijk niet volledig is. Hierin zitten alleen adressen van mensen die wél komen helpen, maar niet in de lijst Geshaalopers zitten. (Geshaalopers die ook komen helpen, zitten alleen in de lijst Geshaalopers, niet ook nog eens in de lijst helpers.

Bekijk deze lijsten eens kritisch en laat me weten als er nog wijzigingen moeten gebeuren, zoals extra schrappingen uit lijst 1, terugplaatsingen uit lijst 2 naar lijst 1 of toevoegen van helpers, of wat dan ook. Stuur je opmerkingen naar info@geshaalopers.be

1. Lijst Geshaalopers:

2. Lijst geschrapte adressen:

3. Lijst Helpers:

(Lijsten bijgewerkt op 3/12/2021)