Nieuws van de Geshaalopers…

Met de Geshaalopers naar Heist Loopt op 25 augustus 2019

Op 25 augustus nemen de Geshaalopers deel aan Heist Loopt. Je kan voor deze groepsactiviteit inschrijven tot 28 juli.

Je kan kiezen uit maar liefst 5 deelname-types:
Hoe inschrijven?
Awel, door rap te zijn: stuur ten allerlaatste op zondag 28 juli een mail naar info@geshaalopers.be met volgende gegevens:
Voor wie individueel deelneemt:
Voor wie in een ploeg deelneemt:
Genoeg gezever: vergeet vooral niet om ten laatste op zondag 28 juli in te schrijven, want daarna gaan de boeken dicht, ook al zijn ze door de grootste schrijvers geschreven.
Alle info over de wedstrijd vind je op de website van Heist loopt: https://www.heistlooptenzingt.be/ . De eters en drinkers onder jullie kunnen daar overigens ook bonnekens bestellen. En op de dag zelf: kom op tijd en trek bij voorkeur je groene shirt aan.