Algemene voorwaarden:

1. Elke deelnemer loopt op eigen risico en verantwoordelijkheid: u bent NIET door de organisatoren verzekerd voor gebeurlijke ongevallen of opgelopen letsels.

 

2. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer, respectievelijk elk lid van de ingeschreven ploeg, gezond en in conditie te zijn om de gekozen afstand zonder risico te kunnen lopen. De deelnemer wint hierover zo nodig vooraf medisch advies in.

 

3. Je bent pas ingeschreven na betaling. Het inschrijfgeld kan niet terugbetaald worden als de deelnemer of de ploeg zou afzien van deelname, ongeacht de reden van niet-deelname. Wie vooraf inschrijft, maar niet tijdig vooraf betaalde, betaalt ter plaatse de hogere dagprijs.

 

4. De organisatie is niet verplicht om het inschrijfgeld terug te betalen indien het evenement door oorzaken buiten onze wil afgelast dient te worden. De inschrijving wordt in dat geval overgedragen naar het volgende jaar.

 

5. De deelnemer stemt in met:

 

6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de deelnemers tijdens het evenement.

 

7. Privacy, bescherming van persoonsgegevens:

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen uitsluitend met het oog op het organiseren en faciliteren van de jaarlijkse loopwedstrijd “Den halve van Geshaa”. De verwerkingsverantwoordelijke is Freddy Langenus. U kunt de organisatie bereiken via info@geshaalopers.be.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij/zij aan ons bezorgt.

De deelnemer bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.