Welkom op onze website

Om je snel naar de gewenste info te gaan, kies hier:

Den Halve van Geshaa…                            Over de Geshaalopers…

U I T S L A G E N 2 0 2 3         F O T O ‘S 2 0 2 3          

Volgende editie op zaterdag 5 oktober 2024 – inschrijven vanaf 1 maart 2024!